Är du en bra chef?

Företagets hälsa och välmående grundar sig i en bra arbetsmiljö som kontinuerligt underhålls och utvecklas. Som chef på ett företag är man en väldigt viktig faktor för att arbetsklimatet ska vara så gynnsamt som möjligt.

Personalen sitter inne på väldigt essentiell information om vilken typ av chef du är. Tyvärr är relationen mellan chefer och anställda ofta alldeles för hierarkisk för att personalen skulle vilja delge sina personliga uppfattningar om dig som chef. Maktförhållandena sätter ofta stopp för den verkligt adekvata utvecklingen som många chefer är i stort behov av att genomgå.

Om man vill att företaget ska vara uppbyggt på lojalitetsgrunder måste man som chef vara beredd på att ständigt utveckla sina retoriska, metodiska och personliga egenskaper. Det finns många bra chefscoacher som kan hjälpa dig och din personal med att skapa dom bästa förutsättningarna för företagets framgång och välmående. Att ta professionell hjälp utifrån är en väl värd investering som din personal att känna sig värdefulla och uppskattade.

Hur är då den perfekta chefen? Finns den? Det enda vi vet så här långt, är att allt går att eftersträva och om du sitter på en chefsposition borde det ligga i ditt intresse att vara så bra som du bara kan mot dig själv och din personal.

Var den stödjande, motiverande, föredömliga och positiva chef som du själv hade önskat att du haft.