Arbetsmiljö i hemmakontoret

hemmakontor_285216206

Hemmakontoret är något som helt klart kan tjäna på lite eftertanke och planering. Det finns en hel del positiva saker man kan göra med det utan att behöva totalrenovera eller lägga ut enorma summor pengar. 

Målet kommer att vara att skapa sig en bra arbetsmiljö. På en vanlig arbetsplats i ett vanligt kontor är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en sund arbetsmiljö som även är funktionell. Detta betyder så klart inte att som anställd kan man inte vara delaktig i detta; känner man att man har bra idéer för förbättring av arbetsmiljön bör man alltid ta upp detta med arbetsgivaren.

Men när det handlar om hemmakontoret är det alltid upp till var och en att se till att detta åstadkoms, annars gör man sig själv en väldigt stor otjänst. De två främsta faktorerna man ska försöka ordna är en bra plats och bra arbetsställning.

En bra plats betyder att man har en bra synmiljö i hela kontoret. Detta betyder att man har tillgång till ljuskällor men inget som stör en i arbetet. Se därför till att bildskärmen placeras så att varken lampor eller dagsljus bländar när man arbetar eller ger reflexer på skärmen. Undersök detta under en hel dags arbete för att se hur ljuset faller under arbetsdagen. Dagsljuset är dock inget man bör sträva att undvika helt och hållet. Det finns otaliga fördelar med detta, som säkert de flesta redan är medveten om.

Arbetsställningen kan vara en annan sak att försöka ordna. Man brukar ofta rekommendera att skärmen placeras antingen i ögonhöjd eller strax under. Detta betyder att man kan arbeta med rak nacke,  vilket kan bespara en hel del smärtor. Använder man en laptop är det inte alltid lätt att få den i en passade höjd då den även inkluderar tangentbordet. Vad man då kan satsa på är att koppla in laptopen till en större skärm. Måste man av en anledning eller annat arbeta med sin laptop som den är bör man inte göra detta längre stunder i sträck.