Arbetstillstånd

Sverige är ett bra land med tydliga lagar och regler när det kommer till arbete och organisation, detta förenklar också givetvis för dig som inte råkar vara svensk medborgare. Om du inte är EU- eller svenskmedborgare så krävs ett så kallat arbetstillstånd och för att få det behöver du ha blivit erbjuden ett arbete i Sverige.

Att leva och arbeta i Sverige är en ynnest, här finns ett välfungerande välfärdssystem som tillgodoser vård, skola och annan omsorg på ett tryggt och effektivt sätt. Men det finns några kriterier som du som vill arbeta i Sverige behöver uppfylla, nedan följer en punktlista.

  • För att beviljas ett arbetstillstånd behöver du ha ett giltigt pass
  • Du ska ha blivit erbjuden ett arbete som har skäliga och lagenliga arbetsvillkor
  • Du ska ha erbjudits en korrekt lön som överensstämmer med normen inom yrket eller branschen
  • Lönen måste uppgå till minst 13 000 svenska kronor före skatt
  • Din arbetsgivare ska ämna teckna en sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig som ska gälla från och med att anställningen tar sin början.

Är det så att du får ett avslag på din ansökan så kan det vara en god idé att anlita sakkunnig expertis som kan hjälpa dig med att formulera ett överklagande och se till att det kommer in i rätt tid, ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Kom ihåg att hålla hårt i ditt pass det är den enda handlingen som kan bevisa att du är du, om ditt pass är på väg att gå ut så är det viktigt att du förnyar det så att du inte riskerar att få avslag på din ansökan på grund av att det inte är giltigt.

Lär dig mer om Sveriges anrika och svindlande historia, landskap och klimat genom att läsa någon av de fantastiska fakta böckerna som du hittar i bokhandeln online eller i en fysisk butik.