Bli en bättre konsult

förbättring konsult tillväxt

Konsultverksamhet kan vara ett utmärkt sätt att få möjligheten att arbeta hemifrån. Med rätt kunder och uppdrag så behöver arbetet utanför hemmet inte innebära mer än några möten, om ens det. Vad bör man då tänka på som konsult? Hur kan man bli bättre?

Specialisera dig och förbättra din kompetens

Konsulter tenderar att ha betydligt större värde när de specialiserar sig inom ett område. Se till att ligga i toppen när det gäller din specialisering och glöm inte att hålla dig uppdaterad gällande nyheter inom området. Detta kan involvera vardagliga rutiner så som att läsa facktidningar eller bloggar samt större satsningar så som att vidareutbilda dig inom ett område.

För dig som arbetar med mjukvaruutveckling så kan specialisering inom kvalitetssäkring vara värdeökande. Om du istället fokuserar på någon annan del så kanske du kan frigöra tid genom att ta in hjälp från extern expertis. Genom att hyra in  som både har konsultverksamhet och utbildning inom just kvalitetssäkring så kan du lägga din tid på att fokusera på andra problem i projektet där din kompetens är viktigare.

Kommunikation är nyckeln

Kommunikation är alltid viktigt men inom konsultverksamhet kanske än mer. Då man som konsult ofta kan befinna sig på många olika företag med olika kultur så är det viktigt att man anpassa sin kommunikation baserat på mottagaren. Man behöver snabbt kunna bygga förtroende och sälja in både sig själv och sina förslag.

Som en del i behovet av bra kommunikation så krävs det även att man är lyhörd och lätt uppfattar nyanserna i det uppdragsgivaren och alla medarbetare säger både muntligt och skriftligt.

Redo på förändringar

Det är inte sällan projekt och arbetsuppgifter snabbt förändras beroende på antingen förändrade förutsättningar eller nya idéer på det anlitande företaget. Det är viktigt att som konsult alltid vara redo på detta. Man bör fokusera på att inte ta beslut för personligt utan istället göra sig redo för att tackla de nya arbetsuppgifterna. Den tryggheten inger i sin tur förtroende hos arbetsgivaren och kan leda till nya kontrakt.