Dags för en förändring

business

Kan det vara så att du som företagare känner dig nöjd med vad du åstadkommit? Du känner att du inte kan för företaget mer framåt an vad du gjort, då kanske det är dags för en förändring. Ta en anställning eller skapa ett nytt spännande företag?

Oavsett vilken bransch man befinner eller befunnet sig i så kan det komma en dag då man känner att det är dags att göra något annat. Företaget i sig behöver inte gå dåligt för att man vill avyttra det och börja om på ny kula. Det kan vara en del i de utmaningarna man själv vill utsätta sig för. Hur gör man då om man vill avveckla ett företag?

  • Enskild näringsverksamhet är inte allt för svårt att lägga ner, vad du bör tänka på är att avsluta bokföringen på rätt sätt. Oavsett vilken del av året du väljer att avsluta din verksamhet så måste du göra ett bokslut. Kom ihåg att bokföra alla affärshändelser som skett även om räkenskapsåret blir kortare än tolv månader. Under sju år så måste alla bokföring och räkenskaper sparas.
  • Aktiebolag kan vara lite trickigare att avsluta men inte alls svårt, det finns bra hjälp att få med en snabbavveckling av ditt aktiebolag. Du skickar en resultat och balansrapport till företaget som ska ta hand om likvidationen av ditt aktiebolag, sedan får du en offert på ditt aktiebolag. Accepteras offerten så är det en del beslut som måste tas, fullmakter och köpeavtal ska skrivas under och köpet genomförs, sedan så likviderar företaget ditt eller nu deras aktiebolag.
  • Handels eller kommanditbolag kan avslutas genom likvidation eller att du genom att sälja din andel till andra ägare av samma bolag. Det går också att alla i bolaget är överens om att en försäljning av bolaget ska ske, man säljer då inkråmet det vill säga inventarier och delar i företaget.