Förändra ditt liv – med ett nytt jobb

Att förlora jobbet kan hända den bästa. Det finns en mängd olika faktorer som leder fram till en ofrivillig arbetslöshet. Den gemensamma nämnaren är att det leder till mycket osäkerhet och potentiell förvirring.

Det kan vara svårt att veta vad som kommer att hända efter ett förlorat jobb – särskilt om du redan har haft en etablerad karriär och behöver byta bana. Att förlora jobbet behöver dock inte betyda att din karriär är över. Tvärtom kan det leda till att du får upp ögonen för nya möjligheter som ger dig chansen att utvecklas och möta nya utmaningar. Här är några sätt att hantera tiden utan arbete.

Outplacement ett alternativ

Problemet med ett förlorat arbete existerar i alla branscher. Det kan exempelvis hända när ekonomin krymper och många företag behöver omstrukturera sin verksamhet samtidigt. Det kan också hända när en bransch möter strukturella utmaningar som leder till att färre behöver anställas inom en viss sektor. I många fall kan outplacement vara ett bra alternativ. Det betyder att ett företag kan ta över anställda under en viss period. På så sätt behöver du inte gå arbetslös utan det räcker med att byta arbetsplats ett tag medan du väntar på att arbetsmarknaden återhämtar sig eller att du får ett nytt jobb. Med outplacement i Stockholm har du goda chanser att bo kvar i huvudstaden – även om du förlorar jobbet.

Ny utbildning för karriärbyte

Ett annat sätt att möta arbetsmarknadens utmaningar är att hoppa på en ny utbildning. Det kan ta emot för många att utbilda sig igen i hög ålder, men det blir allt vanligare att människor väljer att byta karriärsbana även i ett senare skede. Att vara äldre på arbetsmarknaden är nämligen inte nödvändigtvis ett handikapp. Det kan till och med vara nödvändigt i en föränderlig värld. Särskilt viktigt är det att lära sig den nya teknologin som genomsyrar mycket av den nya ekonomin. Att kunna datorer och IT är en bra merit på de allra flesta arbetsplatser i Sverige idag.