Klicka på tipsen om att jobba hemifrån

-Jobba som inredare

Jobba hemifrån som inredarejobba hemifrån som inredare

En inredare och en inredningsarkitekt är inte samma sak. En
inredningsarkitekt har en utbildning på 3-5 år. Vill du jobba som inredare kan
du komma igång att jobba med ditt drömjobb betydligt snabbare.

Som inredare jobbar du med att förvandla dina och din
uppdragsgivares drömmar till verklighet. Du har möjligheter till utmanande och
mycket varierande uppdrag, du kommer att träffa och umgås med många olika och
spännande människor som du får jobba med. Det finns möjlighet för den som
lyckas att få mycket uppskattning och tjäna pengar så att du blir nöjd. Det är
fritt att jobba som inredare, du kommer att jobba med många vackra hem och med
nödvändig baskunskap inom estetik och trender kan du komma igång och jobba
snabbt. Du kan också gå vidare och bli inredningsarkitekt, byggledare,
entreprenör, konsult inom bygg, teknikkonsult eller organisationskonsult. Det
är många olika drömjobb som du an jobba med.

Så jobbar en inredare

En inredare anlitas i allmänhet för att inreda och jobbba med en
bostad med heminredning inklusive möbler, oftast åt personer som har det gott
ställt ekonomiskt. För alltfler människor är tiden en bristvara. Även om man
har förmågan att göra en bra inredning själv så är det fler och fler som i dag
hellre betalar för inredningstjänster än att själv ägna den tid som behövs.
Andra områden att jobba med än bostäder är att inreda butiker, restauranger,
kontor, hotell osv. Som inredare kan du bli anställd hos företag som säljer inredningsmaterial
som möbler, mattor, tapeter etc. Eller du kan bli anställd av hotell- och
restaurangkedjor, kontorskedjor, husleverantörer eller inredningskonsulter.
Många startar eget företag. Andra fortsätter att jobba som byggare eller
entreprenör och köper en tomt bygger hus. Sedan säljer de huset och tjänar
pengar på det. Många inredare har ett stort trädgårdsintresse och kan allt om
trädgården med gräsmatta, buskar, dammar m.m. De kan jobba med sitt drömjobb
utomhus och dessutom få betalt.

Så lyckas du som inredare

Som inredare bör du ha en god känsla för estetik och trender och
kunna tänka i volymer, form, färg, ytbehandlingar balans osv. Men lika viktigt
för den som lyckas med att jobba med inredaning är att kunna bygga och
underhålla relationer, lyssna, kommunicera och ”sälja in” dina förslag. Du bör
också gilla att förhandla, du bör vara en god organisatör och gärna på sikt se
dig själv jobba som byggledare med ett större ansvar.

Jag har sammanställt en serie på 10 st tipsbrev om hur du blir
inredare som vi skickar till dig gratis. Det är bara att du fyller i ditt
förnamn och din e-postadress så skickar vi det första tipsbrevet så fort vi
kan.

Ditt förnamn (obligatoriskt)

Din e-postadress (obligatoriskt)

Vad gör en inredare?

Du jobbar med färgsättning, trender, gardiner, golvmaterial och
mattor, konstutsmyckning, ljussättning, målning och tapeter, möbler,
planlösningar, tyger, beslag och växter.

Som inredare jobbar du med att planera, leda och organisera så att
hela inredningsarbetet genomförs och löper på utan problem fram till ett lyckat
slutresultat. Du träffar uppdragsgivare och andra som ska finnas i och utnyttja
den lokal som du inreder för att få fram deras krav och önskemål. Du
koordinerar leveranser, mäter upp och dokumenterar de utrymmen där du ska göra
förslag, presenterar varuprover för uppdragsgivare, tar fram alternativa
förslag, tar fram kostnadskalkyler, upphandlar det material som behövs,
upprättar tidsplaner och kontrollerar genomförandet.

 

 

Så lär du dig att bli inredare

Du har säkert ett grundintresse och en naturlig fallenhet för
estetik. Oberoende av om du har detta medfött eller inte så kan du alltid träna
dig ytterligare. Läs böcker, tidningar och tidskrifter om inredning och sök dig
fram på nätet efter inspirerande inredningar. Registrera det du ser i vackra
hem, på professionellt inredda kontor, hotell, restauranger och butiker. Gå på
mässor, besök inredningsbutiker och försök besöka de som designar och
tillverkar olika inredningsdelar. Det finns en mängd kurser på olika
utbildningsorter och i form av distanskurser. Försök att lära känna någon
duktig inredare som du kan fråga och som kan fungera som din coach. Pröva dig
fram med att inreda hemma, åt vänner eller på vänners arbetsplatser eller
föreningslokaler.

Leta på nätet efter bra utbildning och studier och leta efter rätt
kurser. Skaffa dig de verktyg du behöver för att jobba som inredare.

Tjäna pengar som inredare

Du kan börja med att försöka få jobba som inredare, en form av
praktikjobb, hos butiker som säljer inredningsmaterial eller på ett
inredningsarkitektkontor. Då kan du förhoppningsvis få pengar samtidigt som du
lär dig. Som anställd har du lön som kan vara kombinerat med bonus på det du
säljer. Som konsult inom inredning debiterar du en timpenning, debiterar ett
fast pris på samma sätt som en organisationskonsult, affärskonsult,
managementkonsult, strategikonsult datakonsult eller konsult inom bygg. Som
inredare kan du också tjäna pengar på att skriva artiklar och böcker, hålla
föredrag, ordna utställningar eller rita möbler.

Som inredare sysslar du med att omsätta dina och andras visioner
till verklighet. Du kan starta eget relativt snabbt. Det fordras ingen formell
utbildning eller några större investeringar. Du kan utvecklas åt alla möjlig
håll, t.ex. åt att bli byggledare eller egen entreprenör. Och du kommer få
mycket uppskattning och tjäna pengar om du gör ett bra jobb som inredare.

Här har du 10 st tipsbrev som skickas till dig gratis om du vill. Skriv bara in ditt förnamn och din e-postadress så skickar vi det första brevet med detsamma.

Ditt förnamn (obligatoriskt)

Din e-postadress (obligatoriskt)

 

Holger Wästlund